ჯაბა ჟვანია

ჯაბა ჟვანია

სარევიზიო კომისიის წევრი