შოთა მარტინენკო

შოთა მარტინენკო

გენერალური მდივანი