ირაკლი მარტინენკო

ირაკლი მარტინენკო

პოლიტიკური საბჭოს წევრი