გიორგი გოგია

გიორგი გოგია

სარევიზიო კომისიის წევრი