წესები და პირობები

თქვენს მიერ პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც,
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა დამუშავდეს კანონით დადგენილი წესით პარტიული მიზნებისთვის.